Nieszczelny zawór bezpieczeństwa

Podczas pracy zaworów bezpieczeństwa na instalacjach często dochodzi do rozszczelnienia zaworu bezpieczeństwa na skutek działania czynników zewnętrznych. Najczęstszą przyczyną braku szczelności zaworu jest dostawanie się drobinek rdzy, czy też innych materiałów pomiędzy grzybek, a siedlisko. Również pęknięta sprężyna w zaworze bezpieczeństwa (np. na skutek korozji) może być przyczyną jego wadliwego działania.