Strona główna 9 Oferta

Oferta usług

zawory-oferta
  • Nastawy na ciśnienie otwarcia w skali 01 – 300 bar wraz z poświadczeniem Urzędu Dozoru Technicznego
  • Zawór bezpieczeństwa – wypożyczanie zaworów bezpieczeństwa na czas przeprowadzanego w naszym warsztacie remontu lub regeneracji Państwa zaworu bezpieczeństwa
  • Wymiana sprężyn w zaworach ze względu na jej zużycie lub konieczność zmiany nastawy
  • Legalizacja zaworów bezpieczeństwa z poświadczeniem Urzędu Dozoru Technicznego
  • Remonty zaworów bezpieczeństwa, który wykonujemy w naszym odpowiednio wyposażonym warsztacie
  • Przeglądy, konserwacja oraz remonty zaworów bezpieczeństwa z odbiorem jak i bez odbioru Urzędu Dozoru Technicznego